Rajan Kandel Posts

म अनि मेरो यात्रा,हाम्रो मायाको साची काठमाडौँका टोल अनि गल्लि गल्लि ,सागुरा सडक,  यहि कोलाहल सडक गाडीको ट्यार टुर, मान्छेको गुन गुन , गन्तब्को खोजीमा दौडिएका हरेक…

प्रेमालय प्रेम बुझाउने, प्रेम पढाउने पुस्तक हो भन्दा फरक नपर्ला यो पढी सकेपछि मैले नि यसको प्रभाबलाई ब्याख्या गर्ने प्रयास गर्दा बनेको लेख हो यो यसमा मैले…

म त मायामा रमाउने मान्छे, मायामा हराउने मान्छे, सपना देख्ने, सपना सझाउने , अनी आँफैमा हराउने मान्छे , हाम्रो भेट, हाम्रो माया , शायद एउटा सम्योग थियो…